Home » Annoucements » ไขข้อข้องใจเรื่องการสอบ admissions
แต่ละรอบมีรายละเอียดอย่างไร โดย ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

ไขข้อข้องใจเรื่องการสอบ admissions
แต่ละรอบมีรายละเอียดอย่างไร โดย ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

Check Also

Announcement of Eligible Candidates ROUND 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ 5 (รับตรงอิสระ) จะต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 2561 นี้ ขอให้มาลงทะเบียนเพื่อสอบสัมภาษณ์เวลา 9.30 น.ที่ห้อง 402 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ …