Powered by ZigaForm version 3.9.2.9
Home » Annoucements » Announcement of Eligible Candidates ROUND 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

Announcement of Eligible Candidates ROUND 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ 5 (รับตรงอิสระ) จะต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 2561 นี้
ขอให้มาลงทะเบียนเพื่อสอบสัมภาษณ์เวลา 9.30 น.ที่ห้อง 402 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

** หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คนใดยังไม่ได้นำส่งเอกสารประกอบการสมัครตัวจริง หรือเคยได้รับแจ้งจากทางโครงการฯ ให้นำเอกสาร หรือสลิปค่าสมัครตัวจริงมาส่ง ขอให้นำมาด้วยนะคะ มิฉะนั้น ทางโครงการฯ อาจจะพิจารณาตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ค่ะ

Check Also

Announcement of Successful Candidates
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบ Inter 3

หากท่านเป็นผู้มีรายชื่อในการประกาศผลเข้าศึกษารอบ Inter 3 กรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ  (วันที่ 24 – 25 เมษายน) 1. ส่งรูปถ่ายหรือแคปหน้าจอการยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ที่ทำในเว็บไซต์ MyTCAS …