Powered by ZigaForm version 3.9.2.9
Home » Annoucements » Announcement of Eligible Candidates ROUND 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

Announcement of Eligible Candidates ROUND 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ 5 (รับตรงอิสระ) จะต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 2561 นี้
ขอให้มาลงทะเบียนเพื่อสอบสัมภาษณ์เวลา 9.30 น.ที่ห้อง 402 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

** หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คนใดยังไม่ได้นำส่งเอกสารประกอบการสมัครตัวจริง หรือเคยได้รับแจ้งจากทางโครงการฯ ให้นำเอกสาร หรือสลิปค่าสมัครตัวจริงมาส่ง ขอให้นำมาด้วยนะคะ มิฉะนั้น ทางโครงการฯ อาจจะพิจารณาตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ค่ะ

Check Also

Inter Portfolio 1 — Application form
ใบสมัครรอบ Inter Portfolio 1

ปริ้นท์ใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูล ที่นี่ นำใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบไปชำระเงินที่เคาท์เตอร์ธนาคารเท่านั้น เตรียมเอกสารเพื่อยื่นพร้อมใบสมัครดังนี้เตรียมเอกสารเพื่อยื่นพร้อมใบสมัครดังนี้ ทรานสคริปต์ 4 เทอม (ตัวจริง+สำเนา) ใบรับรองนักเรียนที่ไม่หมดอายุ (ตัวจริง+สำเนา) บัตรประชาชน (ตัวจริง+สำเนา) ผลสอบภาษาอังกฤษ (ตัวจริง+สำเนา) Portfolio …