Powered by ZigaForm version 3.9.2.9
Home » Annoucements » Announcement of Eligible Candidates ROUND 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

Announcement of Eligible Candidates ROUND 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ 5 (รับตรงอิสระ) จะต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 2561 นี้
ขอให้มาลงทะเบียนเพื่อสอบสัมภาษณ์เวลา 9.30 น.ที่ห้อง 402 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

** หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คนใดยังไม่ได้นำส่งเอกสารประกอบการสมัครตัวจริง หรือเคยได้รับแจ้งจากทางโครงการฯ ให้นำเอกสาร หรือสลิปค่าสมัครตัวจริงมาส่ง ขอให้นำมาด้วยนะคะ มิฉะนั้น ทางโครงการฯ อาจจะพิจารณาตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ค่ะ

Check Also

Successful Candidates
Inter Portfolio 1

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาที่โครงการฯ 1. หากเป็นผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก กรุณาปริ้นท์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์ **โปรดชำระเงินที่เคาท์เตอร์ธนาคารเท่านั้น 2. นำสลิปเงินที่ได้จากธนาคารมาติดที่ใบยืนยันสิทธิ์ 3. ส่งใบยืนยันสิทธิ์ที่ห้อง 104 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในระหว่างวันที่ 5 – …