Powered by ZigaForm version 3.9.2.9
Home » Annoucements » Announcement of Successful Candidates
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบ Inter 3

Announcement of Successful Candidates
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบ Inter 3

หากท่านเป็นผู้มีรายชื่อในการประกาศผลเข้าศึกษารอบ Inter 3 กรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ 
(วันที่ 24 – 25 เมษายน)
1. ส่งรูปถ่ายหรือแคปหน้าจอการยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ที่ทำในเว็บไซต์ MyTCAS แล้วส่งมาที่อีเมล์ basprogramme@gmail.com
    – ระบุชื่อ-นามสกุล และ หมายเลข BASxxx มาในอีเมล์
    – ใช้ชื่อหัวข้ออีเมล์ว่า “ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบ 3”
    – ส่งอีเมล์การยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวมาภายในวันที่ 25 เมษายน ภายในเวลา 23.59 น.
 
(วันที่ 29 – 30 เมษายน)
1. ปริ้นท์ฟอร์มชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่นี่
2. นำฟอร์มที่ปริ้นท์ไปชำระเงินที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ไม่อนุญาตให้ชำระผ่านตู้ หรือ Internet Banking) ภายในวันที่ 29 – 30 เมษายน เวลา 8.30 – 21.00 น. 
3. นำสลิปโอนเงินตัวจริงที่ได้จากธนาคารมาติดที่ฟอร์มยืนยันสิทธิ์ พร้อมกรอกข้อมูลและเซ็นชื่อในฟอร์มให้เรียบร้อย (ปริ้นท์ฟอร์มยืนยันสิทธิ์ ที่นี่)
4. นำฟอร์มยืนยันสิทธิ์มายื่นที่ห้อง 104 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 29 – 30 เมษายน และ 8 พฤษภาคม เวลา 8.30 – 16.00 น. (วันที่ 1 – 7 พฤษภาคม ทางมหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้เป็นวันหยุดเนื่องจากอยู่ในพื้นที่การจัดงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก)   **สามารถให้ผู้อื่นมายื่นฟอร์มยืนยันสิทธิ์แทนได้ค่ะ

Check Also

Announcement of Written & Interview Candidates ( Inter Admission 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์รอบ Inter Admission 2