Powered by ZigaForm version 3.9.2.9
Home » Annoucements » Inter Portfolio 1 — Submission Date Changed
เปลี่ยนวันยื่นใบสมัครรอบ Inter Portfolio 1

Inter Portfolio 1 — Submission Date Changed
เปลี่ยนวันยื่นใบสมัครรอบ Inter Portfolio 1

เปลี่ยนแปลงวันยื่นเอกสารมัครเป็นวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ก่อน 16.00 น. นะคะ เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 5 – 13 ธันวาคม เนื่องจากพระราชพิธีเห่เรือ
หากน้องที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถส่งเอกสารสมัครมาทางไปรษณีย์ โดยตราประทับวันสุดท้ายคือ 4 ธันวาคม และขอให้สแกนเอกสารการสมัครทั้งหมด (ยกเว้น Portfolio) ส่งมาที่อีเมล์ basprogramme@gmail.com มาภายในวันเดียวกัน ก่อน 16.00 น. โดยใช้หัวข้อว่า “ใบสมัคร Inter Portfolio 1” และให้นำ Portfolio มาด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ค่ะ

Check Also

Inter Portfolio 1 — Application form
ใบสมัครรอบ Inter Portfolio 1

ปริ้นท์ใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูล ที่นี่ นำใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบไปชำระเงินที่เคาท์เตอร์ธนาคารเท่านั้น เตรียมเอกสารเพื่อยื่นพร้อมใบสมัครดังนี้เตรียมเอกสารเพื่อยื่นพร้อมใบสมัครดังนี้ ทรานสคริปต์ 4 เทอม (ตัวจริง+สำเนา) ใบรับรองนักเรียนที่ไม่หมดอายุ (ตัวจริง+สำเนา) บัตรประชาชน (ตัวจริง+สำเนา) ผลสอบภาษาอังกฤษ (ตัวจริง+สำเนา) Portfolio …