Powered by ZigaForm version 3.9.2.9
Home » Annoucements » Registration for Round 1 and 3 Successful Candidates
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาสำหรับผู้ผ่านรอบ 1 และ 3

Registration for Round 1 and 3 Successful Candidates
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาสำหรับผู้ผ่านรอบ 1 และ 3

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ สำหรับน้องที่สอบผ่านรอบ 1 กับ 3 กรุณาขึ้นทะเบียนที่เว็บไซต์ตามข้อมูลที่แจ้งและขอให้ปริ้นท์เอกสารขึ้นทะเบียนมายื่นให้ที่ห้อง 104 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในวันที่ 22 กรกฏาคม ก่อน 4 โมงเย็น (ห้องโครงการเปิดจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น.)

รายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา

  1. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด ** อ่านและปฏิบัติตามในเอกสารชี้แจง
  2. รูปถ่ายเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
  3. เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด ** อ่านและเตรียมเอกสารให้พร้อมตามในเอกสาร
  4. เอกสารตรวจสอบคุณวุฒิ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  ** ปริ๊นเอกสารและเตรียมมาภายในวันที่ 22 กรกฎาคม
  5. เอกสารการตรวจสุขภาพ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ** ปริ๊นเอกสารและเตรียมมาภายในวันที่ 22 กรกฎาคม

 

Check Also

Inter Portfolio 1 — Application form
ใบสมัครรอบ Inter Portfolio 1

ปริ้นท์ใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูล ที่นี่ นำใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบไปชำระเงินที่เคาท์เตอร์ธนาคารเท่านั้น เตรียมเอกสารเพื่อยื่นพร้อมใบสมัครดังนี้เตรียมเอกสารเพื่อยื่นพร้อมใบสมัครดังนี้ ทรานสคริปต์ 4 เทอม (ตัวจริง+สำเนา) ใบรับรองนักเรียนที่ไม่หมดอายุ (ตัวจริง+สำเนา) บัตรประชาชน (ตัวจริง+สำเนา) ผลสอบภาษาอังกฤษ (ตัวจริง+สำเนา) Portfolio …