Powered by ZigaForm version 3.9.2.9
Home » Annoucements » BAS Admission 2023
การรับเข้านศ.ใหม่ปี 2566

BAS Admission 2023
การรับเข้านศ.ใหม่ปี 2566

Check Also

Announcement of Successful Candidates – Portfolio 2
ประกาศผลผู้สอบผ่านรอบ Portfolio 2

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ Inter Portfolio 2 ขอความกรุณายืนยันสิทธิกับโครงการฯ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ค่ะ 1. ปริ้นท์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ ที่นี่ (สามารถแจ้งเลขบัญชีที่อยู่ในใบชำระเงินแก่เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เคาท์เตอร์ได้เลยนะคะ) 2. สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ที่เคาท์เตอร์ธนาคารหรือ Internet-Banking ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 …