Powered by ZigaForm version 3.9.2.9
Home » Annoucements » Important Information for Inter Admission 2 Candidates
ข้อมูลสำคัญสำหรับการสอบรอบ Inter Admission 2

Important Information for Inter Admission 2 Candidates
ข้อมูลสำคัญสำหรับการสอบรอบ Inter Admission 2

การสอบรอบ Inter Admission 2 นี้ จะแบ่งเป็นการสอบข้อเขียนโดยใช้ Video conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting (ช่วงเช้า) และสอบสัมภาษณ์ผ่านทาง Google Hangouts (ช่วงบ่าย) 

หากน้องๆ เป็น 1 ในรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ขอให้สแกน QR code เพื่อเข้าไลน์กลุ่มภายใน 13.00 น. ของวันประกาศรายชื่อค่ะ (โครงการจะแจ้ง QR code พร้อมกับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 22 พ.ค. ช่วงสายๆนะคะ) ขอให้น้องๆ เตรียมโหลดแอพฯ Zoom และ Hangouts รวมถึงการสร้าง Account เบื้องต้นในแอพฯ ทั้ง 2 ได้ก่อนเลยนะคะ

ขั้นตอนการใช้ Zoom

ขั้นตอนการใช้ Google Hangouts

Check Also

Tuition Reimbursement Document
เอกสารประกอบการเบิกค่าเทอม

นักศึกษาที่สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้ สามารถปริ้นท์เอกสารประกอบการเบิกได้ ที่นี่