Powered by ZigaForm version 3.9.2.9
Home » Annoucements » Inter Portfolio 2: Application submission
การสมัครรอบ Inter Portfolio 2

Inter Portfolio 2: Application submission
การสมัครรอบ Inter Portfolio 2

ผู้ที่สนใจสมัครรอบ Inter Portfolio 2 สามารถสมัครออนไลน์ได้ทาง https://sip.arts.tu.ac.th/submission/ (ไม่ต้องส่งเล่มพอร์ตมาที่โครงการฯ) ตั้งแต่วันที่ 2 – 27 มกราคม 2565

For those who would like to apply Round Inter Portfolio 2, please visit https://sip.arts.tu.ac.th/submission/ from January 2 -27, 2023.

Check Also

Announcement of Successful Candidates – Portfolio 2
ประกาศผลผู้สอบผ่านรอบ Portfolio 2

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ Inter Portfolio 2 ขอความกรุณายืนยันสิทธิกับโครงการฯ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ค่ะ 1. ปริ้นท์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ ที่นี่ (สามารถแจ้งเลขบัญชีที่อยู่ในใบชำระเงินแก่เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เคาท์เตอร์ได้เลยนะคะ) 2. สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ที่เคาท์เตอร์ธนาคารหรือ Internet-Banking ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 …