คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
เปิดรับสมัครรอบ Inter Program Admission 1
หลักสูตรนานาชาติ (International Programs) pgslot ทดลองเล่น
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
เปิดรับสมัครรอบ Inter Program Admission 1
หลักสูตรนานาชาติ (International Programs)
โครงการการสื่อสารเชิงธุรกิจ 4 สาขาวิชาเอก ที่น่าสนใจ เรียนที่ศูนย์ท่าพระจันทร์
รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 12 เมษายน 2567
ทางเว็บไซต์ https://sip.arts.tu.ac.th
1. ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Business English)
2. ภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ (Business Korean)
3. ภาษาจีนเชิงธุรกิจ (Business Chinese)
4. ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (Business Japanese)
สอบถามเพิ่มเติม BC : 02 696 5658 , 02 696 5648 ,02 613-2609
FB Page: Liberal Arts Thammasat – Special and International Programs
Instagram: sip_thammasat
อ่านประกาศและข้อมูลหลักสูตร (BC)
The Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, Tha Prachan Campus, invites applications for the Inter Program Admission 1 of the Business Communication (BC) international program. The program, conducted at Tha Prachan Campus, is open for applications from March 1 to April 12, 2024. To learn more and apply pgslot, please visit https://sip.arts.tu.ac.th. The programs offered are:
1. Business English
2. Business Korean
3. Business Chinese
4. Business Japanese
For any inquiries, please contact slot:
• Business Communication (BC): 02 696 5658, 02 696 5648, 02 613-2609
Stay connected with us:
• Facebook: Liberal Arts Thammasat – Special and International Programs
• Instagram: sip_thammasat
To explore BC announcements, and course details: