Powered by ZigaForm version 3.9.2.9
Home » Annoucements » Student ID for Inter Admission 2
เลขทะเบียนนักศึกษาสำหรับผู้สอบผ่านรอบ Inter Admission 2

Student ID for Inter Admission 2
เลขทะเบียนนักศึกษาสำหรับผู้สอบผ่านรอบ Inter Admission 2

สามารถดูขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาได้จาก ที่นี่

Check Also

Announcement of Successful Candidates (Inter Admission 2)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบ Inter Admission 2

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ Inter Admission 2 ขอความกรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อรับข้อมูลต่างๆ จากรุ่นพี่และขอให้ยืนยันสิทธิกับโครงการฯ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ค่ะ 1. ปริ้นท์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ ที่นี่ (สามารถแจ้งเลขบัญชีที่อยู่ในใบชำระเงินแก่เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เคาท์เตอร์ได้เลยนะคะ) 2. สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ที่เคาท์เตอร์ธนาคารหรือ Internet-Banking ได้ตั้งแต่วันที่ …