ไม่จดทะเบียนทำเด็กหลอดแก้ว ivf icsi ได้ไหม genesisfertilitycenter.co.th

ไม่จดทะเบียนสมรสทำเด็กหลอดแก้วได้ไหม

มีบุตรยาก เช็คลิสต์กฎหมายให้พร้อม ก่อนทำทารกหลอดแก้ว ทำ ivf icsi

การแต่งงานของคนรักตอนนี้ คู่สมรสหลายคู่บางทีก็อาจจะเห็นว่า ความรักมิได้อยู่ที่ทะเบียนสมรสหรือข้อบังคับ บ้างก็มีเหตุผลทางธุรกิจ ทำให้ตกลงใจไม่จดทะเบียน แต่ว่าเมื่อคู่ชีวิตเจอกับปัญหาภาวะมีลูกยากขึ้นมา รวมทั้งตัดสินใจจะใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางด้านการแพทย์ ด้วยทำทารกหลอดแก้ว ทำ ivf icsi ขึ้นมา การจดทะเบียนสมรสจะมีความสำคัญขึ้นมาในทันที

การเขียนทะเบียนสมรส มีความจำเป็นยังไง

ก่อนจะเข้าสู่วิธีการรักษารวมทั้งใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญวัย คู่ควงจึงควรจูงมือกันไปจดทะเบียน เนื่องมาจากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองป้องกันเด็กที่เกิด โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดไว้ว่าการใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ สำหรับแฟนมีลูกยาก ทำ ivf icsi จำต้องใช้ทะเบียนสมรสเท่านั้น เพื่อปกป้องการอุ้มบุญโดยผิดกฏหมาย โดยแฟนจะต้องนำทะเบียนสมรสติดตัวมาที่โรงหมอด้วยทุกครั้งที่เริ่มทำรักษาสภาวะมีลูกยาก

ทราบข้อบังคับก่อนรักษาภาวการณ์มีบุตรยาก

มาตรา ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี …

Read More